Rýchle pôžičky

Rýchle pôžičky predstavujú špecifický segment trhu , keď žiadateľ potrebuje urýchlene získať peňažné prostriedky. Zvyčajne sa jedná o poskytovaní cez nebankový sektor, ktorý je práve na tieto situácie pripravený a dokáže pružne reagovať na požiadavky žiadateľov.

SMS pôžičky

SMS pôžičky predstavujú pôžičku na relatívne krátke obdobie, ktorá má pokryť časový úsek medzi výplatami. Zvyčajne je o ne najväčší záujem v období týždeň až dva pred výplatou, kedy majú žiadatelia problém vystačiť s peniazmi a siahnu k relatívne rýchlemu spôsobu poskytnutie peňazí, ktoré po prijatí výplaty okamžité spláca. Ide o pomerne drahý finančný produkt, pretože sú s SMS pôžičkou spojené vysoké úroky a poplatky, ale jedná sa o okamžité pripísanie prostriedkov a jasne danú splátku ihneď po výplate , takže svoje uplatnenie rozhodne má. Ak žiadateľ pôžičku splatí s prvou prichádzajúce výplatou nevystavuje sa prakticky žiadnemu riziku, ale ak by tak neučil, sú úroky z omeškania u tohto druhu pôžičky veľmi vysoké a dlžník by sa mohol dostať do veľkých problémov.

Zvyčajne je o ne najväčší záujem v období týždeň až dva pred výplatou, kedy majú žiadatelia problém vystačiť s peniazmi

Pôžičky na zmenku

Pôžička na zmenku je vhodná pre klientov, ktorí potrebujú peniaze okamžite a hotovosti, z dôvodu napríklad zaisteného bankového účtu. Pôžičkou na zmenku je zmenkový dlžník zaviaže v presne daný termín zaplatiť stanovenú sumu. Keďže je zmenka obchodovateľný cenný papier , môže sa ľubovoľne predávať a kupovať, takže dlžník prakticky nevie, komu bude sumu platiť, ale presne vie kedy, kde a ako to bude. Pôžičky na zmenku sú z pohľadu obvyklého požičanie prostriedkov drahšie. Je to podmienené rýchlosťou vybavenia a okamžitého poskytnutia peňazí proti zmenke.

peníze

Pôžičky do 24 hodín

Požičiavanie je dnes už tak rozšírené, že mnoho inštitúcií garantuje poskytnutie peňazí do 24 hodín od podania žiadosti. Často sa jedná o dojednanie pôžičky cez telefón alebo prostredníctvom internetu. Jednoduché vyplnenie žiadosti a pôžička je prakticky vybavená. Obchodný zástupca Vás potom navštívi s pripravenou zmluvou, po podpise ktorej sú vám ihneď peniaze odovzdané k dispozícii. Väčšinou sa jedná o nebankové inštitúcie bez nahliadnutia do registra dlžníkov a preukazovaní bonity. To sa však premieta vo vyššej úrokovej miere a vymáhateľnosti pri prípadných sporoch.

Další příspěvek Pôžičky pre nezamestnaných ze stejné kategorie. Další informační článek - Pôžičky pre podnikateľov.

News