Pôžičky pre podnikateľov

Podnikateľ predstavuje pre finančný trh veľkú príležitosť. Banky sa predháňajú a ponúkajú podnikateľom podstatne výhodnejšie podmienky, než by boli ochotné ponúknuť fyzickým osobám.

Výhody pre podnikateľov

Podnikateľ totiž predstavuje pre banku potenciál v podobe veľkých obratov na účtoch. Preto je často podnikateľom ponúkaný individuálny prístup a nie sú sadzby ani ďalšie podrobnosti uvádzané v propagačných materiáloch, pretože sú vždy ponúkané podnikateľmi na mieru. Každý podnikateľ totiž vyžaduje špecifickú sumu na špecifický účel a podľa jeho rizikovosti sa banky rozhodujú, či danú pôžičku poskytnú a za akých podmienok.

Úvery

business

Samozrejmosťou je poskytovanie kontokorentných úverov, ktoré predstavujú pokrytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch, diele potom revolvingový úver, ktorý sa po splatení opäť obnovuje. Avšak najčastejšie sa používa účelový úver na jasne daný projekt alebo činnosť. Banky ponúkajú podnikateľom naozaj skvelé podmienky v odkladu splátok, zostavenie individuálneho splátkového kalendára a rozloženie splácania investície na niekoľko rokov.

Zabezpečenie úveru

Banky samozrejme aj po podnikateľoch si vyžadujú určité ručenie. Najčastejšie sa jedná o ručenia nehnuteľností spojené s vinkuláciu poistenia v prospech danej banky, či sa dá zabezpečiť úver pohľadávkami spoločnosti, hnuteľnými vecami alebo zaručením sa tretej osoby.

Náležitosti úveru

Podnikateľské úvery sú administratívne veľmi náročné. Je potrebné doložiť všetky potrebné doklady o spoločnosti, ktoré sú potreba. Ide predovšetkým o základné údaje o spoločnosti, stanovenie predmetu financovania, doklad preukazujúci právnu subjektivitu podniku, účtovnej závierky a daňové priznania za niekoľko rokov roky naspäť, ekonomické výsledky za posledné obdobie, samozrejme potvrdenie o bezdlžnosti na Finančnom úrade, poisťovni a správe sociálneho zabezpečenia a ďalšie potvrdenie, ktorá prípadne banka vyžaduje. Tým sa snaží poskytovateľ pôžičky overiť všetky dostupné informácie, podľa ktorých následne rozhodne o pridelení pôžičky. Môžete tiež vyskúšať Pôžičky pre nezamestnaných.

Zvyčajne sa jedná o sumy v rádoch miliónov korún, takže pri rozhodovaní treba byť trpezlivý.

Zvyčajne sa jedná o sumy v rádoch miliónov korún, takže pri rozhodovaní treba byť trpezlivý. Schvaľovanie podlieha hierarchickej štruktúre v banke, takže položky v týchto reláciách sú veľmi starostlivo skúmajú a všetky rozhodnutia sú precízne v banke konzultovaná a neposudzovala. V prípade odsúhlasenia projektu as ním závislé pôžičky už nič nebráni v ceste podpísanie zmluvy a prakticky okamžitému prevodu peňazí na účet prípadne preplácaní zaplatených faktúr v banke.

News