Pôžičky na zmenku

Pôžičky na zmenku sa v poslednej dobe stávajú veľmi žiadanými . V mnohých prípadoch sa stávajú najneskorší riešením pre klientov, ktorí už nemôžu dosiahnuť na pôžičku v banke alebo iného veriteľa iným spôsobom. A to preto, že majú záznam v bankových registroch dlžníkov, sú predlžené, a podobne.

Najčastejšie je pôžička na zmenku používaná prípadoch, kedy je nutné vyplatiť hotovosť a to bezodkladne. Zmenka sa potom stáva formou ručiteľa. Nie je teda potrebné mať, či nejako dokazovať príjem, ručiť majetkom a podobne. Zmenka je plnohodnotným cenným papierom. Je teda obchodovateľné a právne vymožiteľná. Podpis na zmenke je nezvrátiteľný a preto ani prípadné súdne rozhodnutie o plnení nebýva nijako zdĺhavé.

Aby bola zmenka platná, musí obsahovať všetky náležitosti stanovené zákonom SR v normách o zmenkách. Zmenky rozlišujeme na vlastné a cudzie. U zmenky vlastné sa osoba, ktorej je zmenka vydávaná, zaväzuje, že po predložení zmenky celú sumu zaplatí. U zmenky cudzej je rozdiel ten, že zmenku má zaplatiť nejaká tretia osoba. Ak však nebude schopná záväzok splniť, tak povinnosť platiť prechádza na toho, komu boli odovzdané peniaze.

Náležitosti zmenky:

  • označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná,
  • bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu,
  • meno toho, kto má platiť (zmenečníka),
  • údaj splatnosti,
  • údaj miesta, kde sa má platiť,
  • meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť,
  • dátum a miesto vystavenia zmenky,
  • podpis vystaviteľa.

Zkuste další článek, třeba Pôžička na OP v nezamestnanosti, tento článek je podobného zaměření. Další informační článek - Nebankové pôžičky na materskej dovolenke.

Novinky