Pôžičky na OP ihneď a hotovosti

Pôžičky na občiansky preukaz poskytované v hotovosti a bez čakania sú vhodné pre klientov, ktorí sa z nejakého dôvodu ocitli v akútnej finančnej núdzi a nemôžu si dovoliť podstupovať zdĺhavé konania, ktorému podliehajú bežné úverové služby. Pôžičky na občiansky preukaz sú všeobecne klasicky produktom ponúkaným nebankovým finančným sektorom. Keďže sa jedná o pôžičku takzvane na občiansky preukaz, je z administratívneho hľadiska maximálne jednoduchá a jej rokovanie postačuje práve občiansky preukaz a maximálne jeden ďalší doklad.

Pri zriaďovaní pôžičky tohto druhu nie je úverovými spoločnosťami nahliada do registra dlžníkov, ani zisťovaná veľkosť príjmu klienta. Tento fakt sprístupňuje pôžičky na občiansky preukaz klientom, ktorí by na bežnú pôžičku nedosiahli. Napríklad kvôli nezamestnanosti, zadĺženia, alebo predošlému nesplácanie pôžičiek. Nespornou výhodou pôžičiek na občiansky preukaz poskytovaných ihneď a hotovosti je takmer nulová časové oneskorenie od podania žiadosti (či lepšie povedané prejavenie záujmu o pôžičku) a získanie danej hotovosti.

Jednoduchosť a dostupnosť pôžičiek na občiansky preukaz je však vykúpená relatívne nevýhodným úverovými podmienkami. Zvlášť úroková sadzba a RPMN bývajú u týchto nebankových výrobkov sú veľmi vysoké. Preto je vždy dôležité zvážiť, nakoľko je pre klienta potrebné tejto príležitosti vyžiť.

Administratívna jednoduchosť a rýchlosť sú predsa hlavnými výhodami, ktoré robí tento druh úverového produktu relatívne obľúbeným. Veľa klientom môže tento spôsob úveru pomoci z akútnej ťaživej životnej situácie, ale často len krátkodobo. A to do doby kedy je potreba začať splácať. Preto je nutné, sa ako žiadateľ o tento druh pôžičky, vždy zamyslieť nad tým, či je v mojich možnostiach plniť záväzky, ktoré si beriem na svoje bedrá. Aby sa namiesto riešenia svojich problémov nedostal do problémov ešte ťaživejšie.

Už jste přečetli článek Pôžičky pre nezamestnaných, který má podobné zaměření?

Novinky