Pôžičky na občiansky preukaz

Pôžičky sú ideálnou príležitosťou pre žiadateľov, ktorí nechcú poskytovať o svojej osobe príliš veľa dôverných informácií. K poskytnutie tejto pôžičky tak stačí iba občiansky preukaz a druhý doklad o totožnosti klienta. Iný dokument nie vyžadovaný, ale rizikovosť pôžičky je ošetrená iným spôsobom.

Žiadosť o pôžičku

Žiadosť o pôžičku na občiansky preukaz a jej vybavenie je vcelku rýchlu záležitosťou, keďže potrebujete len občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti pre overenie vašej identity a už nič nebráni uzavretie zmluvného vzťahu. Táto pôžička je vhodná z toho hľadiska, že poskytovateľ nenahliada do registra dlžníkov ani nevyžaduje dokumentovania príjmov a bonity klienta. To robí z pôžičky na občiansky preukaz výborný finančný produkt pre klientov so zápisom v registri dlžníkov alebo pre klientov, ktorí nemôžu alebo nechcú dokladať svoje príjmy zo zamestnania.

jednání

nebankové inštitúcie

Zvyčajne pôžičku na občiansky preukaz poskytujú nebankové inštitúcie alebo súkromné osoby, investori. Jedná sa teda o sektor, ktorý nie je kontrolovaný a dozorovaný štátnymi orgánmi, takže je dôležité sa správať veľmi obozretne a vždy si riadne prečítať všetky podmienky, ktoré zo zmluvy o pôžičke vyplývajú lebo sa často môžete dostať do situácie, kedy je zmluva jednostranne veľmi striktne koncipovaná a značne pre žiadateľa nevýhodná. Preto je dôležité pri výbere pôžičky zvoliť zavedenou inštitúcii alebo investora, na ktorého máte nejaké referencie alebo kladné ohlasy.

Provident pôžičky - bez ručiteľa

Vyšší úrok

Vďaka tomu, že sa pri uzatváraní pôžičky preukazujete len doklady totožnosti, nemá poskytovateľ prakticky žiadnu možnosť overiť vašej bonitu alebo spoľahlivosť v splácaní. Preto je bežnou ochranou vyšší úrok, ktorý je pre žiadateľa daní za to, že poskytovateľ nevyžaduje informácie o príjmoch ani z registra dlžníkov. V porovnaní s porovnateľnou pôžičkou z bankového sektora je pôžička na občiansky preukaz skrátka drahšie. Avšak bez už spomínané nutnosti čokoľvek dokladať, takže rade klientov podstatne dostupnejšie.

Ručenie

Zvyčajne sa jedná o sumy v rádoch tisícov korún, u ktorých nie je potrebné ručenie, pretože sú pre poskytujúcu inštitúciu relatívne zanedbateľné a navyše exekútorský ľahko vymožiteľné. Avšak u vyšších čiastok už poskytovatelia pôžičiek na občiansky preukaz vyžadujú určitú formu ručenia. Všetko začína u osôb ručiteľov au naozaj veľkých súm v rádoch státisícov korún ide už o ručenie majetkom. Najčastejšie nejakú hnuteľnú vec (automobil, vybavenie domácnosti) alebo nehnuteľností (byt, dom, chata), ale vždy je záruku majetok vo väčšej hodnote, ako samotná pôžička. Tým sa pôžičku poskytujúca osoby a inštitúcie chráni proti prípadným neplatičom, ktorí by mali problémy so splácaním. Jednoducho potom pristúpi k zabavenie ručitelského majetku, jeho odpredaji a uspokojenie svojich pohľadávok voči dlžníkovi.

Podobné články

Nebankové pôžičky

nebankové sektor predstavuje veľmi rizikovú oblasť. Ide prakticky o všetky inštitúcie poskytujúce peniaze , súkromných investorov, ktorí p...

Pôžičky bez dokladovania príjmu

Ak aj vy patríte k ľuďom, ktorí neradi strácajú čas zdĺhavými a niekedy aj úplne zbytočnými byrokratickými procedúrami a ocitli ste sa v sit...

News