Zmenka

Zmenka

je to druh cenného papiera, z ktorého vyplýva záväzok voči veriteľovi . Zmenka musí obsahovať danej náležitosti ako: meno a identifikačné údaje veriteľa i dlžníka, dátum splatnosti, čiastku, ručiteľa (ak je), podpis atď

Další pojmy

Fínska pôžička - Ručiteľ - Veriteľ -

News