Veriteľ

Veriteľ

je osoba, ktorá požičiava peniaze či cennosti dlžníkove za vopred stanovených podmienok ako dátum splatenia, navýšenie úveru, spôsob splácania atp.

Další pojmy

Fínska pôžička - Zmenka - Ručiteľ -

News