Ručiteľ

Ručiteľ

je to osoba ktorá ručí za dlžníka celým svojím majetkom. V prípade úmrtia, alebo neplatenie dlžníka sa veriteľ obráti na ručiteľa , ktorý má povinnosť zaplatiť dlžnú sumu.

Další pojmy

Fínska pôžička - Zmenka - Veriteľ -

News