Bankové a nebankové pôžičky

Delenie pôžičiek na bankové a nebankové je prakticky klasickej a základné rozdelené, ktoré rozčlenia celý trh s pôžičkami na dve veľmi odlišné kategórie. Samozrejme niektoré inštitúcie z bankového sektora pracujú na hrane a ponúkajú aj výrobky z nebankový sféry a naopak, ale tie nebudeme brať do úvahy. Delenie na bankové a nebankové inštitúcie je zásadný z pohľadu informovanosti o klientovi.

Bankové pôžičky

U banky je vždy pri vybavenie pôžičky potreba dodať veľké množstvo dokladov a potvrdení. Samozrejmosťou je občiansky preukaz, druhý doklad totožnosti a navyše doklad o výške príjmu, výpis z bankového účtu, kópia pracovnej zmluvy a potvrdenie zamestnávateľa a ďalšie závislé náležitosti od jednotlivých bánk. To všetko musí žiadateľ pre posúdenie o poskytnutie pôžičky doložiť. Následne žiadateľa banka z odstupom času informuje s rozhodnutím o poskytnutí alebo zamietnutí pôžičky. V prípade poskytnutia pôžičky je uzavretá predpripravená zmluva o bankovej pôžičke, ktorá podlieha zákonnému dohľadu aj dohľadu Českej národnej banky, keďže bankové inštitúcie sú veľmi sledované a kontrolované orgánmi. Ak sa zmluvou súhlasíte jednoducho ju podpíšete a banka vám prevedie požičané peniaze na účet.

So všetkým hore uvedeným sa úplne logicky spája výška úroku. Keďže banky majú svojich klientov dopodrobna overených a môžu si byť isté, že takmer určite budú schopný pôžičku splácať, môžu si dovoliť nižšie úrokové sadzby a nižšie poplatky za vybavenie a vedenie pôžičky. Nebankové subjekty si vyššie riziko spojené s neoverovaním klientov kompenzujú vyšším úrokom a poplatkami. K výhodám nebankových spoločností sa v každom prípade musí počítať aj rýchlosť vybavenia pôžičky. V ich prípade sa často jedná o hodiny a všetko sa dá kľudne vybaviť cez telefón, zatiaľ čo v prípade bánk sa často nevyhnete zdĺhavému byrokratickému postupu, ktorý stojí hlavne čas.

Keď sa už teda rozhodnete pre pôžičku, majte na pamäti, že najskôr by ste mali skúsiť banku a až potom sa obracať na nebankové spoločnosti, keďže banky dodnes predstavujú istotu, ktorú inde nenájdete.

Výhodou u takto poskytnuté pôžičky máte v tom, že jednoducho poznáte všetky základné informácie. Na internete, v televízii i na pobočke je veľké množstvo informácií a vy tak máte ideálnu možnosť si všetko premyslieť a porovnať ešte pred tým, než vôbec do pobočky pôjdete. Bankový úver predstavuje bezpečné vypožičané prostriedky s relatívne nižším úrokom ako mimo bankového sféru. Časovo je spracovanie pôžičky dlhšia ako u nebankových inštitúcií, ale vždy ide o seriózne rokovania, zmluvy podložené jasne danými obchodnými podmienkami a zmluvy bez skrytých formalít, ktoré sú pre klienta nevýhodné.

News